Iwan Roberts Golf Day / Diwrnod Golff Yng Nghwmni Iwan Roberts

Iwan Roberts

Clwb Golff y Bala yn croesawu’r cyn pêl-droediwr Iwan Roberts ar gyfer diwrnod arbennig o golff yn ei gwmni | Bala Golf Club will welcome Iwan Roberts, the former Wales international footballer back for his 10th annual Golf Day.

Dathlu 10 Mlynedd O Ddiwrnod Golff Yng Nghwmni Iwan Roberts

Ar ddydd Sadwrn 24 Mehefin bydd Clwb Golff y Bala yn croesawu’r cyn pêl-droediwr Iwan Roberts ar gyfer diwrnod arbennig o golff yn ei gwmni. Cynhaliwyd diwrnod golff Iwan am y tro cyntaf yn 2007 ac mae’n dychwelyd eleni i ddathlu’r 10.

Dros y blynyddoedd mae rhai o gyfeillion Iwan o’r byd pêl-droed a darlledu wedi ymuno gydag i fwynhau rhialtwch a hwyl y diwrnod. Mae Mickey Thomas, Owain Tudur Jones, Brian Gunn a Dean Saunders bellach yn gyfarwydd â llethrau serth y twll cyntaf! Eleni, Ian Gwyn Hughes, Pennaeth Cyfathrebu Cymdeithas Pêl-droed Cymru yw’r cwr gwadd fydd yn ymuno ag Iwan a bydd Ian yn cynnal sesiwn cwestiwn ag ateb ar ôl y golff.

Yn ôl Iwan: “Mae dychwelyd i Benllyn yn rhywbeth sydd yn golygu lot fawr i mi. Mae gen i deulu a ffrindiau agos iawn yma yn y Bala ac mae hi’n bleser cael dod a rhai o fy ffrindiau draw am gêm golff. Dwi’n siŵr nad ydynt wedi arfer chwarae cwrs mor unigryw â Bala o’r blaen!”

“Mae eleni yn flwyddyn arbennig gan mai dyma’r 10 mlynedd ers i mi gynnal diwrnod golff yn y Bala am y tro cyntaf. Bwriad y diwrnod yw ceisio codi ychydig o arian tuag at y clwb ac mae’r croeso a’r ymateb wedi bod yn wych bob tro rydw i wedi dod yma.”
“Gobeithio cawn ni ddiwrnod arbennig arall ar y 24ain!”

Os ydych am gefnogi diwrnod golff Iwan Roberts mae’n costio £40 y tîm (timau o 4). Mae croeso hefyd i gefnogwyr ymuno ar ôl y golff ar gyfer sesiwn holi ag ateb Ian Gwyn Hughes fydd yn sôn am ei brofiadau yn Ewro 2016 a’r ymgyrch bresennol i gyrraedd Cwpan y byd yn Rwsia flwyddyn nesaf.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â G Rhys Jones, Ysgrifennydd y Clwb am unrhyw wybodaeth balagolf@btconnect.com / 01678520359. Neu ymweld a thudalen trydar @BalaGolff a facebook ‘Clwb Golff y Bala’

————–

Iwan Roberts Golf Day Celebrates Its 10th Anniversary

On Saturday 24 June Bala Golf Club will welcome Iwan Roberts, the former Wales international footballer back for his 10th annual Golf Day. The first Iwan Roberts golf day was held in 2007 with Iwan looking forward returning to Bala to celebrate this milestone.

Over the years Iwan has invited friends from the football and commentary world to join him for his special day. Mickey Thomas, Owain Tudur Jones, Brian Gunn and Dean Saunders are now familiar with the sheer steepness of the 1st hole! This year we are fortunate to welcome Ian Gwyn Hughes, Football Association of Wales’s Head of Communication to the club as our guest. After tackling the course, Ian will host a question and answer session which I’m sure will be fascinating.

Iwan says “Returning to Penllyn is something that means a lot to me personally as I have family members and close friends here. It’s a pleasure bringing friends and colleagues along to enjoy a round of golf. I’m sure none have ever played a hole like the first before!”

“This year will be extra special as it will be my 10th year since the inaugural Iwan Roberts day. The aim of the day is to raise money for the club but most importantly to enjoy myself amongst friends”
“I hope the response will be equally good or better this year on the 24th of June”

If you want to participate in the Iwan Roberts Golf Day entry fee is £40 per team (4 persons per team). There is also a warm welcome to non-golfers whom are interested in attending the Q&A session with Ian Gwyn Hughes in the evening where Ian will recall his experiences of Euro 2016 and express his hopes for the current World Cup campaign.

For further information please contact G Rhys Jones, Bala Golf Club Secretary balagolf@btconnect.com / 01678520359. Or visit our twitter @BalaGolff and facebook page ‘Clwb Golff y Bala’.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29 + = 34